Hvordan føre regnskap

Bli din egen regnskapsfører 

Kanskje du har nettopp startet din drømme bedrift eller kanskje du bare er på jakt etter ny kunnskap. Uansett grunn til hvorfor du havnet her: Velkommen!

Her skal vi fortelle deg hva du må huske på når du skal føre regnskap. Det er mye man må huske på å vite, men med litt hjelp og mye kunnskap er vi sikker på at du vil kunne lære dette raskt.

Når man skal føre regnskap er det viktig å vite hva du skal ha i regnskapet ditt og hvordan det skal føres. Det du burde kunne om regnskap er:

Et bilag føres to steder: 

Regnskapet ditt er basert på to forskjellige bilag. Et bilag er enten et bevis eller et bevis på at tjenester, varer og penger har blitt brukt. Et slikt bevis kan for eksempel være en kvittering eller en faktura. Bilagene føres enten i debet (inn) eller kreditt (ut).

Bli kjent med kontoplan:

I utgangspunktet så er allerede kontoplanen standardisert. Det er viktig at du kjenner godt til denne planen slik at du vet hvor de forskjellige bilagene hører til. Du må huska på at denne kontoplanen er delt inn i kategorier(Balanse og resultat)  og 8 forskjellige kontoklasser.

Balanse:

-Kontoklasse 1 – Eiendeler

-Kontoklasse 2 – Gjeld og egenkapital

Resultat:

-Kontoklasse 3 – Inntekter

-Kontoklasse 4 – Varekostnader

-Kontoklasse 5 – Lønn- og personalkostnader

-Kontoklasse 6 & 7 – Driftskostnader

-Kontoklasse 8 – Finansinntekter og finanskostnader

Ha kontroll på dine fordringer og krav:

Det er viktig at du har kontroll på fordringer og krav. Du kan enkelt få hjelp av reskontroen din for å få oversikt over hvilke utestående fordringer og krav du har. Dette deles inn i 2 kategorier:leverandørreskontro og kundereskontro.

-Leverandørreskontro viser hva du har utestående hos dine   

 leverandører. (leverandørgjeld)

-Kundereskontro viser hva kunden har utestående til deg.(Kundefordringer)

Kostnader og periodisering:

Det er viktig at du kan å skille kostnader og utgifter. Selv om mange tror kostnader og utgifter er like er det forskjellige. Så hva er disse?

-Kostnader er utgifter du skal bokføre i den perioden du bruker produktet/tjenesten.

-Utgifter er den summen du må betale for produktet/tjenesten.

Når du har lært deg forskjellen på kostnader og utgifter har du mye lettere å kunne føre regnskapet korrekt.

Avskrivning:

Avskriving er også noe man burde være klar over når det kommer til regnskap. Vær obs på at det finnes forskjellige regler for hvilken avskriving du skal føre for din bedrift. Man har to typer avskrivning:

Regnskapsmessig avskrivning: 

Her brukes det lineær avskrivning og saldoavskrivning.

Formel: Sum/år=avskrivnings sum

Skattemessig avskrivning:

Her bruker man alltid saldoavskrivning.

Formel: Første året:Sum * Saldogruppe = total (Sum-Total = Restsum)

  Andre året: Restsum * Saldogruppe= total.

  Gjenta formelen for resten av årene.

Hvis du akkurat har startet en bedrift eller det er første gangen du skal føre et regnskap, kan det være lurt å få hjelp med en regnskapsfører. De vil hjelpe deg med å sette opp alt og gi råd på hvordan man skal gjøre det etter lovverket. 

Man kan også finne forskjellige regnskapsprogram, dette kan gjøre arbeidet mye enklere for deg. 

Det finnes og god informasjon ved å lese på sidene Altinn, Skatteetaten og Visma. Disse sidene hjelper deg med det du lurer på når det kommer til oppstart av en bedrift, daglig drift, lover og regler. Husk at alle regnskap skal føres i samsvar med reglene og forskriftene i regnskapsloven, samt god regnskapsskikk.

Så husk! 

Les deg opp og lær fra andre. Hvis du følger disse tipsene er vi sikker på at du skal kunne føre et godt regnskap.

Leave a Comment