Hvordan skrive kilder

Gjør aldri mer feil. Her er de to offisielle måtene for å oppgi kilder

Du lurer kanskje på: “Hvorfor må jeg legge ved referanser? Det er flere grunner til å sitere en kilde: Du gir herved forfatteren av kilden æren til ham / henne.

Du gir leserne av artikkelen muligheten til å slå opp kilden.

Ved å legge ut en kilde forhindrer du plagiering.

I denne artikkelen fokuserer vi på de to mest brukte stilene: APA og MLA.

APA

Mange organisasjoner bruker American Psychological Association (APA) stil for referansemetode, spesielt i vitenskapelige publikasjoner. Dette har subtile, men viktige forskjeller i oppsett og innhold, sammenlignet med MLA-stilen (Modern Language Association).

Tekstreferanser kreves for APA-stilen og brukes til å sitere en kilde i teksten din. De skal plasseres på slutten av setningen, ved hjelp av informasjon fra den siterte kilden, før punktum. Plasser referanser i teksten i parentes, og inkluder forfatterens navn og publiseringsdato. Hvis du ikke har noen av dem, bruk tittelen på arbeidet du henviser til.

Hvis du ikke nevner forfatteren i teksten, setter du følgende på slutten av setningen: (Forfatter, dato).

Hvis du vil inkludere forfatterens navn i setningen din, må du inkludere datoen i parentes rett etter navnet, i stedet for på slutten av setningen. For eksempel: “Hansen (2003) hadde også en interessant teori …

MLA

MLA står for Modern Language Association (MLA), og de har sine egne retningslinjer for å sitere kilder.

Når du siterer fra eller omskriver en kilde i skrivingen din, bør du ta med en sitering i teksten. Det grunnleggende formatet anbefaler at du legger til etternavnet til forfatteren av kilden, etterfulgt av sidenummeret i parentes. Ikke glem å plassere parentes rundt sitatet på slutten av setningen der du vil inkluderer sitatet eller referansen. Parentes sitatet bør komme før  slutten av setningen.
La oss se på følgende eksempel: Hvis du siterer fra side 212 i Jo Nesbøs bok snømann, vil du referere til dette som (Nesbø 212).

Hvis verket du siterer har mer enn én forfatter, må du nevne dem alle. Ikke glem å sette dem i alfabetisk rekkefølge. Så hvis en bok er skrevet av Olsen og Hansen og du siterer en setning fra side 24, må du gjøre følgende: (Hansen og Olsen 24). Hansen må være det første etternavnet du nevner fordi bokstaven H kommer før bokstaven O i alfabetet.

Men hva skal du gjøre når det ikke er noe sidenummer? Mange digitale, visuelle og auditive formater har ikke sidenummer eller annen informasjon som tilsvarer den som brukes når du siterer tradisjonelle kilder. Hvis dette er tilfelle, anbefaler MLA å bruke den mest relevante informasjonen du kan finne når du siterer slike kilder. Dette kan være navnet på forfatteren, tittelen på verket eller navnet på kapittelet.

Se på dette eksemplet: Hvis du siterer en artikkel av Kjetil Hansen fra VG.no som heter “Snow in Christmas”, men ikke har sidetall, kan parentes sitatet ditt være (Hansen).

Det kan virke litt vanskelig i begynnelsen, men etter en stund vil du kunne bruke din prefererte stil på en feilfri måte. Du vil bli ekspert i å oppgi kilder i tekster.

Leave a Comment